Naar de inhoud

Vrouw met psychische problemen heeft vaker baan dan man

Pakweg de helft van de mensen die behandeld worden in de geestelijke gezondheidszorg, heeft een baan. Vooral vrouwen slagen hier eerder in.

Ongeveer de helft van de 18- tot 75-jarigen die behandeld worden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft werk, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het percentage werkenden die behandeld worden voor psychische problemen is met 51 procent veel lager dan van alle mensen van die leeftijd (63 procent).

Maar liefst 37 procent van de mensen met geestelijk gezondheidszorg heeft een uitkering, gemiddeld is ligt dit aantal op 14 procent. Mensen die eerstelijns geestelijke gezondheidszorg kregen, werken aanzienlijk vaker dan de mensen met tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. “Mensen die hogere GGZ-kosten hebben – wat een indicatie kan zijn voor een zwaardere behandeling – hebben vaker geen werk en vaker een uitkering”, zo constateren de CBS-onderzoekers. “Om die vergelijking te maken zijn de mensen die zorg krijgen op basis van de kosten voor behandeling in vier gelijke groepen verdeeld. Dan blijkt dat de groep mensen met de hoogste kosten voor geestelijke gezondheidszorg ruim twee keer zo vaak een uitkering heeft en maar half zo vaak werkt als de groep met de laagste kosten. Voor personen met de hoogste kosten ligt het aandeel dat werk heeft (35 procent) zelfs lager dan het aandeel met een uitkering (54 procent).

Bron: pwdegids.nl