Vruchtgebruik, blote eigendom en boxen (2001.21.3141)


De splitsing van de eigendom van een vermogensbestanddeel in een recht van vruchtgebruik en blote eigendom was onder het oude belastingregime een veel gebruikte methode van vermogensoverheveling. Een voorbeeld hiervan is de overdracht van de eigen woning door de ouders aan de kinderen onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik. De auteur wijst erop dat in de Wet IB 2001 de eigenwoningregeling in deze situatie niet meer van toepassing is. Een mogelijke oplossing is om de ouders de blote eigendom van de woning te laten terugkopen (zie tevens FBN 2000, …

Verder lezen