Vruchtgebruik op de woning ten behoeve van een ouder (2001.23.3158)


Volgens art. 3.111 Wet IB 2001 is onder meer sprake van een eigen woning indien de woning de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van een recht van vruchtgebruik. Vereist is wel dat het vruchtgebruik krachtens erfrecht is verkregen. Daarnaast moet de belastingplichtige met betrekking tot de woning de voordelen genieten en moeten de kosten en lasten op hem drukken. De eigenwoningregeling is niet van toepassing indien de ouders de blote eigendom van de woning aan de kinderen hebben overgedragen, omdat het vruchtgebruik…

Verder lezen