Vruchtgebruik op een gedeelte van een gebouw is niet altijd mogelijk!


Z is eigenaar van een woning. Een gedeelte daarvan bewoont hij met zijn gezin. Het andere gedeelte wordt bewoond door zijn ouders in verband waarmee een levenslang vruchtgebruik is gevestigd. In geschil is of aan Z een aanslag in de rioolrechten kan worden opgelegd.

Volgens de gemeente kan zowel aan Z als aan de ouders een aanslag worden opgelegd, omdat hier sprake is van twee eigendommen in de zin van de Verordening, namelijk het gedeelte dat wordt bewoond door Z en het gedeelte dat wordt bewoond door de ouders…

Verder lezen