Vruchtgebruik van aanmerkelijk belangaandelen (1995.3249)


Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 3 mei 1995 (Notafax 1995, nr 139) merkt de redactie van Fiscaal up to Date op dat weliswaar de latente inkomstenbelasting (5% van de aanmerkelijk belangwinst) als aftrekpost vervalt, maar we mogen niet vergeten dat de blote eigenaar helemaal geen vermogensbelasting betaalt en de vruchtgebruiker slechts over 80% van de onbezwaarde waarde.

De redactie merkt verder op dat het arrest indirect de aandacht erop vestigt dat de splitsing van aanmerkelijk belangaandelen in bloot eigendom enerzijds en…

Verder lezen