Vruchtgebruiker is geen ab-houder (1996.47.3444)


In Notafax 1996/224 is het arrest behandeld, dat inhield dat een vruchtgebruiker niet als aandeelhouder valt aan te merken, en dus niet ab-winst kan behalen. In een aantekening op het arrest gaat Blokland nader in op deze problematiek, waarbij hij de onderhavige casus tegen het wetsvoorstel 24761 (herziening abregime) afzet. Een interessant artikel voor de liefhebber.

T. Blokland

HR; 30 augustus 1996; FED 1996/798

Verder lezen