Vruchtgebruiktestament en eigen woning: wel fiscaal interessant? (2002.13.3067)


Indien een erflater bij testament de eigen woning toebedeelt aan de kinderen onder de bepaling dat het levenslang vruchtgebruik blijft voorbehouden aan de langstlevende echtgenoot, dan valt deze woning voor de vruchtgebruiker in box 1. De vruchtgebruiker moet het eigenwoningforfait over de volle (WOZ-)waarde aangeven, de hypotheekrente is overigens wel aftrekbaar. Box 3 (de beleggingsbox) komt bij de vruchtgebruiker niet in beeld, omdat de woning in de wet als een eigen woning wordt geschouwd. Voor de bloot-eigenaren daarentegen (vaak de kinderen…

Verder lezen