Vuistregels gebruiksvergoeding, gebruikslasten en eigenaarslasten tijdens onverdeeldheid


De voorzieningenrechter heeft de man veroordeeld tot het betalen van een bijdrage in de woonlasten. Deze bijdrage is onbetaald gebleven. In de bodemprocedure vordert de man van de vrouw een gebruiksvergoeding van de gemeenschappelijke woning waar de vrouw in woont. De rechtbank oordeelt dat de voorzieningenrechter miskend heeft dat de man volgens de vuistregels niet in de woonlasten hoeft bij te dragen. Om tot een praktisch en rechtens juiste oplossing te komen, kent de rechtbank de gevorderde gebruiksvergoeding doe. De twee bijdragen worden met elkaar verrekend en vallen tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht