VvE Belang: belangenorganisatie appartementseigenaren (2000.05.2035)


De auteur besteedt aandacht aan de oprichting van de organisatie voor appartementseigenaren VvE Belang, waarbij Verenigingen van Eigenaren zich kunnen aansluiten voor ondersteuning en belangenbehartiging. De dienstverlening omvat rechtshulp en bouwkundige service, alsmede het verzorgen van publicaties. Met de oprichting van de organisatie wordt beoogd het aantal slapende Verenigingen van Eigenaren zoveel mogelijk te verminderen.

I.E. Janssen

NOG 2000/024

Verder lezen