Vzngr. Ktr. Utrecht 27-02-2002 (De Laat), JAR 2002, 240


Functiewijziging. Goed werkgeverschap. Schorsing.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 240.

Een werkneemster is adviseur van het managementteam, twee andere werknemers zijn manager bij de werkgever en maken als zodanig deel uit van het managementteam. In december 2001 heeft de directeur de drie werknemers ontheven uit hun managementtaken omdat zij onvoldoende loyaal jegens hem zouden zijn. De werknemers stellen dat zij ten onrechte op non-actief zijn gesteld. De werkgever voert aan dat sprake is van een eenzijdige functiewijziging. Ook de kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een eenzijdige functiewijziging. Het lidmaatschap en het adviseurschap van het managementteam was onderdeel van de arbeidsovereenkomst van de twee managers, nu het mee beleid bepalen en plannen voor het onderdeel waarvoor zij respectievelijk verantwoordelijk zijn een wezenlijk bestanddeel is van hun functie. De werkneemster heeft zelfs geen andere functie meer indien zij geen adviseur meer is van het managementteam. De werkgever heeft ten onrechte het besluit inzake de functiewijziging niet vooraf maar eerst achteraf aan de OR voorgelegd. De werknemers kunnen zich echter niet op art. 26 of 36 WOR beroepen, nu dit is voorbehouden aan de OR. Deze heeft echter met het besluit ingestemd. De werkgever heeft geen instemming van de AVA of de RvC gekregen voor zijn besluit. Ook dit kan de werknemers niet baten omdat zij in dat geval een procedure bij de rechtbank op grond van art. 2:15 BW hadden moeten aanspannen. Wel is er naar het oordeel van de rechter sprake van strijd met het goed werkgeverschap. De werkgever heeft geen zodanig zwaarwegende argumenten aannemelijk gemaakt dat een eenzijdige functiewijziging geïndiceerd is. Het feit dat de werknemers nog contact hebben gehad met een lid van het managementteam dat moest vertrekken, rechtvaardigt niet de conclusie dat zij onvoldoende loyaal zijn jegens de huidige directeur. De werknemers dienen daarom in de gelegenheid gesteld te worden hun functies weer volledig uit te oefenen.

Verder lezen
Terug naar overzicht