Vzngr. Rb. Utrecht 24-09-2002 (Schepen), JAR 2002, 246


Gezagsverhouding. Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 246.

De werknemer is op 1 juni 1995 in dienst getreden van de Stichting Omroep Utrecht en is sinds 1998 directeur van deze Stichting. Op 4 april 2000 heeft de Stichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten met alle publieke omroepen in Midden Nederland. Daarbij hebben zij een omroepbedrijf opgericht. De werknemer is benoemd als directeur van het omroepbedrijf. Daarnaast bleef hij directeur van de Stichting Omroep Utrecht. In de samenwerkingsovereenkomst met het omroepbedrijf is bepaald dat de directeur aan haar wordt gedetacheerd. Voorts is vermeld dat in plaats hiervan ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden gesloten. In 2001 is het omroepbedrijf een procedure gestart tot benoeming van een algemeen directeur. Begin 2002 heeft zij aan de werknemer laten weten dat hiervoor een externe kandidaat zal worden gezocht. De werknemer heeft zich daarop ziek gemeld. Per 1 november 2002 is een nieuwe directeur benoemd. De werknemer vordert thans in kort geding dat hij tot deze functie zal worden toegelaten. Subsidiair vordert hij de toelating tot passend werk onder doorbetaling van zijn salaris als directeur. Hij stelt dat hij ongeveer 75% van zijn tijd aan het werk voor het omroepbedrijf heeft besteed en dat deze ook zijn salaris heeft betaald. Ook zou er een gezagsverhouding zijn tussen hem en het omroepbedrijf. Derhalve zou sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het omroepbedrijf betwist dit. De voorzieningenrechter stelt vast dat de werknemer directeur is van de Stichting Omroep Utrecht en nog steeds werkzaamheden voor deze verricht. Daarnaast heeft hij voor het omroepbedrijf gewerkt. Er is te weinig duidelijkheid verkregen over een eventuele overgang van onderneming van de Stichting Omroep Utrecht naar het omroepbedrijf om op die grond aan te nemen dat de werknemer bij het omroepbedrijf in dienst is gekomen. Daarom is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen het omroepbedrijf en de werknemer. Dit kan wellicht anders komen te liggen als het omroepbedrijf en de Stichting Omroep Utrecht gaan fuseren. Op dit moment zijn de vorderingen van de werknemer echter niet toewijsbaar.

Verder lezen
Terug naar overzicht