Waar staat dat een waarnemer niet ouder mag zijn dan vijfenzestig jaar? (2000.30.2282)


De auteur bespreekt de vraag waar de nieuwe Notariswet bepaalt dat ook voor een waarnemer de vijfenzestigjarige leeftijdsgrens geldt. Hoewel de wet geen expliciete bepaling op dit punt bevat, concludeert de auteur dat de regeling van de maximumleeftijd voor de notaris analoog mag worden toegepast op de waarnemer.

A.J.H. Pleysier

Notarisklerk 2000 nr 1389 blz. 121

Verder lezen