Waarde 'eigen woning' in de Successiewet 1956 (2006.29.3325)


De waarde van de ‘ eigen woning’ is in de SW 1956 onderworpen geweest aan verschillende regelingen. De laatste waarderingsmaatregel in de SW 1956 dateert van 1 januari 2006. Tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2006 was er geen specifieke waarderingsregeling. De auteur geeft in zijn bijdrage een korte impressie van de visies in verband met de waardering van de eigen woning tussen 2002 en 2006.

Tot 1 januari 2002 mocht de ‘ eigen woning’ worden gewaardeerd op 60 % van de waarde in vrij opleverbare staat.

Verder lezen