Waarde krachtens erfrecht verkregen ondernemingsvermogen (1996.23.3208)


Erflater dreef in maatschapsverband met haar broers/erfgenamen een landbouwbedrijf. Volgens Hof Arnhem mag voor de heffing van successierecht over het maatschapsaandeel niet worden uitgegaan van de waarde going-concern, omdat de maatschapsovereenkomst geen verblijvings- of overnamebeding bevat (Notafax 118).

De erfgenamen zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan.

Hof Arnhem; 27 december 1995; FutD 1996/1044

Verder lezen