Waarde verpachte staat als maatstaf (2000.05.3040)


Bespreking van de in art. 26 van de Invorderingswet opgenomen regeling ter vervanging van de verpachte waarde faciliteit in de vervallen agrarische resolutie (FBN 1999, nrs 67 en 77). De nieuwe regeling werkt terug tot 1 januari 1997 en bewerkstelligt dat over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de waarde in verpachte staat van cultuurgronden die behoren tot een landbouwbedrijf geen successie- of schenkingsrecht wordt geheven. Bedoeld verschil wordt namelijk kwijtgescholden in het kader van de kwijtscheldingsregeling successie- en schenkingsrecht bij bedrijfsopvolging.

De…

Verder lezen