Waardebepaling WOZ bij ontbreken verkoopcijfers


Art 17 Wet WOZ

Ingevolge art. 17 Wet WOZ moet de waarde van een onroerende zaak worden bepaald op de waarde die aan deze onroerende zaak dient te worden toegekend in het geval dat de volle en onbezwaarde eigendom zou worden overgedragen en de koper de onroerende zaak onmiddellijk in gebruik zou kunnen nemen. De bewijslast in dergelijke zaken rust bij de heffingsambtenaar van de gemeente die deze aanslagen ook oplegt. Rechtbank Maastricht heeft beslist over een zaak waar de heffingsambtenaar zich niet had gebaseerd op rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, maar op WOZ-waarden van objecten in dezelfde straat die ook door de heffingsambtenaar waren vastgesteld, aangezien er geen verkoopcijfers beschikbaar waren van vergelijkbare objecten. De Rechtbank is van mening dat deze werkwijze niet garandeert dat er in overeenstemming met art. 17, lid 2, Wet WOZ is gehandeld. Het enkele feit dat er geen recente verkoopcijfers voorhanden waren doet hier volgens de rechtbank niet aan af. De rechtbank verwijst daarom de zaak terug naar de heffingsambtenaar voor het nemen van een nieuw besluit in overeenstemming met art. 17 Wet WOZ.

(Rechtbank Maastricht 07/1344, LJN: BF9754)

Verder lezen
Terug naar overzicht