Waardeoverdracht pensioen in eigen beheer (2010.7.3002)


In dit artikel staat de overdracht van een pensioenverplichting van de ene BV naar een andere BV buiten de fiscale eenheid centraal.
De Hoge Raad heeft in 2006 bepaald dat bij open index pensioenen voor het berekenen van de overdrachtswaarde (en m.n. ter bepaling van de premie) rekening gehouden moet worden met de toekomstige indexatie en dat voor wat betreft de rekenrente aangesloten moet worden bij de rente op het overdrachtsmoment (U-rendement). Over de wijze waarop dit moet gebeuren, overweegt de Hoge Raad dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht