Waardering pachtgronden 2009


Wet IB 2001

In een publicatie van het Platform Landelijke Landbouwnormen zijn de uitgangspunten en normen voor 2009 opgenomen voor de waardering van verpachte gronden in box 3. De waarde van verpachte gronden kunnen met behulp van twee tabellen op een praktische manier worden berekend. Indien een belastingplichtige het met de uitkomst van de berekening niet eens is, zal de Belastingdienst de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

MvF 18 januari 2010

Verder lezen
Terug naar overzicht