Waardering van ondernemingsvermogen (2006.42.2726)


Auteur behandelt de waardering van ondernemingsvermogen in het kader van de verdeling na echtscheiding. De jurist die bij de verdeling betrokken is dient volgens hem informatie te verzamelen omtrent de aard van de onderneming, alsmede omtrent juridische en financiële aspecten van de onderneming. In een uitgebreide opsomming geeft hij aan welke informatie relevant is voor het maken van een keuze voor de te hanteren waarderingsmethode.

Vervolgens bespreekt hij de discounted cash flow-methode. Volgens auteur is deze methode de meest zuivere als het gaat om de waardering van vennootschappen…

Verder lezen