Waardering van te verrekenen aandelen in BV (2014.21.2001)


In de zaak Hof ’s-Hertogenbosch 19 september 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4298, waren partijen gehuwd buiten iedere gemeenschap van goederen met een periodiek verrekenbeding. Ten tijde van het aangaan van het huwelijk waren partijen vennoot in een VOF. De kapitaalstand van de man in de VOF was bij het begin van het huwelijk ruim fl. 300.000. De kapitaalstand van de vrouw was nihil. Tijdens het huwelijk is de VOF vervolgens ingebracht in een BV waarvan partijen alle aandelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht