Waardestijging grond van agrarische woning inderdaad onbelast (2000.10.3078)


De waardestijging van landbouwgrond is onbelast voor de inkomstenbelasting, tenzij deze verband houdt met de omstandigheid dat de grond waarschijnlijk binnenkort buiten een landbouwbedrijf zal worden aangewend (art. 8.1.b Wet IB). Volgens diverse arresten van de Hoge Raad komt belastingheffing pas aan de orde wanneer de feitelijke bestemming van de grond wijzigt (zie onder meer HR 1 september 1999, nr 34637, Notafax 1999, nr 215). Hiervan is geen sprake als een agrariër zijn landbouwonderneming staakt en de bedrijfswoning overhevelt naar het privé…

Verder lezen