Waartoe een in het buitenland opgemaakt testament kan leiden (2009.15.2001)


Erflater overlijdt in 2006 in Zwitserland. Op 7 september 1999 heeft hij met een schrijfmachine een onderhands testament vervaardigd en deze vervolgens met de hand gedateerd en ondertekend. In het testament is A tot enig erfgenaam benoemd. Erflater, van Nederlandse nationaliteit, verbleef, behalve in Zwitserland, ook in Frankrijk. B betwist de geldigheid van het testament.
In cassatie staat vast dat het testament naar Nederlands recht niet geldig is op grond van art. 979 jo 1000 BW (oud). Naar Frans recht is het testament…

Verder lezen