Waiverzaak: aan Dexia komt niet het recht toe voor gedaagde de rechtsgrond van diens vordering te formuleren


G is twee WinstVerDriedubbelaars aangegaan met de rechtsvoorganger van Dexia. Hij is niet gebonden aan de Duisenberg-regeling. Bij brief van 25 januari 2012 heeft G de verjaring van zijn vordering op Dexia gestuit. Dexia heeft G verzocht een zogenaamde waiver te ondertekenen, waarin partijen overeenkomen dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben terzake van de effectenlease-overeenkomsten en elkaar over en weer finale kwijting verlenen. G is daar niet op ingegaan. Dexia vordert nu een verklaring voor recht dat zij ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht