Wanbetaling


Hof Amsterdam
13 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:72

De (onder)verhuurder (een jeugdzorginstelling) vordert in kort geding de ontruiming van een woning vanwege wanbetaling en vanwege het feit dat de huurders weigeren zich in te schrijven bij de woningstichting. De kantonrechter heeft de vordering toegewezen en de ontruimingstermijn bepaald op veertien dagen. De voorzieningenrechter heeft de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter voor wat betreft die termijn en bepaalt die termijn vanwege de zwangerschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht