Wanneer is een uiterste wil nog duidelijk? (1997.31.2317)


Schrijver bespreekt twee arresten te weten HR 19 sept. 1990, NJ 1992, 649; JBN 1993, nr 9 en HR 31 januari 1997, RvdW 1997, 35; JBN 1997, nr 39 aan de hand waarvan hij nagaat wanneer een uiterste wilsbeschikking duidelijk is. Bij de uitlegging van het testament dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Op die verhoudingen en omstandigheden dient ook te worden gelet bij het…

Verder lezen