Wanneer is er sprake van een beleggingsvennootschap ex artikel 35b lid 2 SW? (II)


Naar aanleiding van een nalatenschap die in 2003 is opengevallen, is voor de Rechtbank een geschil ontstaan over de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b e.v. SW geldt voor de vererfde aandelen in een BV. Uit de geringe feiten in de uitspraak leiden wij af dat het gaat om een BV die panden exploiteert. Hoeveel panden het betreft, is onduidelijk.

Volgens de Rechtbank gaat het hier om de vraag of de werkzaamheid van de BV bestaat uit het “ beleggen van vermogen of daarmee overeenkomende werkzaamheid…

Verder lezen