Wanneer gaat het uniform partnerbegrip gelden voor de Wet IB 2001? (2010.3.3003)


Vraag:
Wat is de reikwijdte van de invoering per 1 januari 2011 van één uniform partnerbegrip? Uit de wettekst leid ik af dat samenwoners op dat moment alleen fiscaal partner kunnen zijn voor de Wet IB 2001 indien een notarieel samenlevingscontract is opgesteld. Betekent dit dat men al vóór 1 januari 2011 een notarieel samenlevingscontract moet hebben afgesloten om als fiscaal partner te kunnen worden aangemerkt? En is dit dan al van toepassing bij de aangifte IB 2010 of pas bij de aangifte IB 2011?

Antwoord:
De wijzigingen hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht