Wanneer leidt een verbouwing van een pand tot nieuwbouw? (2011.22.3005)


Wolf bespreekt het arrest van de HvJ betreffende de vraag wanneer een verbouwing leidt tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak (Notafax 2010, 283). In het berechte geval hield X zich bezig met kinderopvang en verrichtte uitsluitend van omzetbelasting vrijgestelde prestaties. In 2001 verwierf X een woon-winkelpand. Tot het moment van de levering was in de winkelruimte een tandtechnisch laboratorium gevestigd. Na wijziging van het bestemmingsplan verbouwde X het pand tot een kinderdagverblijf. Bij de verbouwing was het uiterlijk van het pand nagenoegd onveranderd gebleven…

Verder lezen
Terug naar overzicht