Wanneer leidt sloop van een opstal tot een nieuw onroerend goed? (2008.17.3003)


De auteur gaat in op de vraag of sloop van een gebouw leidt tot een nieuw vervaardigde onroerende zaak voor de BTW. Uit het zogenoemde garage-arrest (HR 7 maart 2003, FBN 2003, nr. 30) volgt dat twee situaties kunnen worden onderscheiden. Enerzijds kan oud onroerend goed door een ingrijpende verbouwing nieuw worden (zogenoemde vernieuwbouw). Anderzijds is het mogelijk dat oud onroerend goed volledig wordt gesloopt, waardoor eerst een bouwterrein ontstaat, dat eventueel daarna wordt bebouwd. In de laatste situatie zal tijdens…

Verder lezen