Wanneer ontstaat een nieuw erfpacht en welke gevolgen heeft dat?


Het komt regelmatig voor dat erfpachtvoorwaarden wijzigen. Afhankelijk van de inhoud van de wijziging kan er sprake zijn van de (impliciete) afstand van het oude recht van erfpacht en het gelijktijdig ontstaan van een nieuw recht van erfpacht. De civielrechtelijke criteria en de fiscaalrechtelijke criteria bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van het ontstaan van een nieuw recht van erfpacht lopen niet parallel. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze criteria en bij de (goederenrechtelijke) gevolgen van het ontstaan van een nieuw recht van erfpacht.

1 Inleiding

Het recht van erfpacht staat de afgelopen jaren meer en meer in de belangstelling. Erfpacht kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden, in praktische zin valt een duidelijk onderscheid te maken tussen agrarische erfpacht enerzijds en stedelijke erfpacht anderzijds. Daarnaast bestaat er een belangrijk onderscheid tussen erfpachtrechten die zijn uitgegeven door de staat, een provincie of een gemeente en erfpachtrechten waarbij dat niet het geval is. De laatste rechten van erfpacht worden in de praktijk betiteld als particuliere erfpacht of private erfpacht. Wij zullen in dit artikel de term ‘particuliere erfpacht’ hanteren.

Met uitzondering van de gemeente Amsterdam wordt stedelijke erfpacht steeds vaker enkel gehanteerd als privaatrechtelijk beleidsinstrument en niet als financieringsinstrument 1. Bij particuliere erfpacht was tot voor kort juist een tegengestelde beweging waar te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om gevallen die vergelijkbaar zijn met stedelijke erfpacht, maar ook om een tussencategorie zoals woningen gelegen op landgoederen, recreatiewoningen en overige landelijk gelegen percelen grond met de daarop gestichte woningen. In de jaren tot aan 2010 was particuliere erfpacht aan een opmars bezig, waarbij de uitgifte van een recht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht