Wanneer is sprake van een schenking bij bedrijfsopvolging? (2006.17.3248)


Verstraaten gaat in op de vraag wanneer bij bedrijfsopvolging sprake is van een schenking. Civielrechtelijk wordt onderscheid gemaakt tussen schenkingen (art. 7:175 BW) en overige giften (art. 7:186 BW). Voor het aannemen van een belastbare schenking is vereist dat sprake is geweest van een vermogensverschuiving en een bewuste verarming bij de verarmde partij uit vrijgevigheid (zie HR 15 juni 1994, BNB 1994/ 261 en HR 12 juli 2002, BNB 2002/317, besproken in FBN 2002, nr 69…

Verder lezen