Wanneer is sprake van een woning in aanbouw in de zin van art. 3.111 lid 3 Wet IB 2001? (2014.21.3003)


De redactie van V-N bespreekt de conclusie van A-G Niessen betreffende de vraag vanaf welk moment sprake is van een ‘woning in aanbouw’ als bedoeld in art. 3.111 lid 3 Wet IB 2001 (Notafax 2014/120). 
In het berechte geval had X in 2002 een boerderij gekocht. Hij wil deze boerderij eerst gaan renoveren en daarna bewonen. De feitelijke bouwactiviteiten begonnen door omstandigheden pas in 2008. X bracht in 2007 de hypotheekrente op de lening in verband de verwerving van…

Verder lezen
Terug naar overzicht