Wanneer zijn een projectontwikkelaar en aannemer één btw-ondernemer? (2014.32.3004)


Van Zadelhoff gaat in zijn noot onder BNB 2014/151 in op de vraag wanneer een samenwerkingsverband voor de omzetbelasting als ondernemer kwalificeert. Een samenwerkingverband van (rechts)personen treedt op als btw-ondernemer, indien zij met betrekking tot bepaalde economische activiteiten met elkaar in een duurzame samenwerking naar buiten optreedt en zo een bedrijf of beroep uitoefenen. Vereist is dat het samenwerkingsverband een maatschappelijke zelfstandigheid heeft.

Betrokken partijen moeten onderling (en extern) hebben afgesproken dat bepaalde economische activiteiten als één ondernemer worden verricht en feitelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht