Warmtekrachtkoppelinginstallatie is onroerend voor de overdrachtsbelasting (2011.25.3003)


A koopt van B een bedrijfsvaardige warmtekrachtkoppelinginstallatie. Dit is een installatie voor het tegelijkertijd opwekken van warmte en elektriciteit. In geschil is of de installatie voor de heffing van overdrachtsbelasting als een onroerende zaak moet worden aangemerkt. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is. In casu is van belang of de installatie duurzaam is verenigd met de grond (art. 3.3 BW). Gelet op de in het Portacabin-arrest (HR 31 oktober 1997, JBN 1998, nr. 40) ontwikkelde criteria, …

Verder lezen
Terug naar overzicht