WAS: wel impact, maar ook doeltreffend?


Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. De Wet aanpak schijnconstructies raakt veel werkgevers en opdrachtgevers, maar de bekendheid met de wet is, in tegenstelling tot de Wet werk en zekerheid, nog klein. De overheid heeft er nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Enkele onderdelen, die ook een impact hebben op de loonadministratie, treden pas volgend jaar in werking, maar met veel andere onderdelen moeten werkgevers en opdrachtgevers nu al rekening houden.

Het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS…

Verder lezen
Terug naar overzicht