Wat behoort tot de algehele gemeenschap van goederen? (1997.06.2053)


Wanneer sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, heeft ieder der echtgenoten recht op de helft van de aanwezige goederen, terwijl ieder de helft van de aanwezige schulden moet dragen. Ingegaan wordt op een aantal uitspraken inzake verknochtheid van goederen (zie ook JBN 1996, nr 73). Voorafgaand aan de vraag of een vordering of uitkering verknocht is aan een van de echtgenoten, moet de vraag beantwoord worden of de vordering wel tot de gemeenschap van goederen behoort. Van verknochtheid is sprake als een uitzonderlijke band tussen…

Verder lezen