Wat beweegt de buitencontractuele aansprakelijkheid in 2000? (2001.30.2231)


De redactie van het WPNR heeft besloten het opnemen van rechtspraakoverzichten - met uitzondering van het IPR rechtspraakoverzicht - te beëindigen. Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe rubriek, genaamd Rechtsontwikkeling. Regelmatig zal op deelgebieden van het recht verslag worden gedaan van actuele ontwikkelingen. De eerste bijdrage (maar liefst 15 bladzijden) in de nieuwe rubriek heeft als onderwerp: ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Aan de orde komen onder meer: aansprakelijkheid voor eigen gedrag, toerekening en risicoaansprakelijkheden (waaronder aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen en productaansprakelijkheid). De auteur…

Verder lezen