Wat is de ‘plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt’?

In geschillen over hun arbeidsovereenkomst kunnen leden van het boordpersoneel zich wenden tot de rechter van de plaats van waaruit zij het belangrijkste deel van hun verplichtingen tegenover hun werkgever vervullen. De nationale rechter moet die plaats bepalen aan de hand van alle relevante omstandigheden. De ‘thuisbasis’ van de werknemer vormt daarbij een belangrijke aanwijzing, zo oordeelt het HvJ EU.

Feiten

Ryanair en Crewlink zijn in Ierland gevestigde maatschappijen. Ryanair is werkzaam in de sector internationaal luchtvervoer van passagiers. Crewlink is gespecialiseerd in de aanwerving en de opleiding van boordpersoneel voor luchtvaartmaatschappijen…

Verder lezen
Terug naar overzicht