Wat is de reikwijdte van art. 66 SW bij het opleggen van een aanslag schenkbelasting (II)? (2014.15.3004)


Van Vijfeijken bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de reikwijdte van art. 66 SW bij het opleggen van een aanslag schenkbelasting (Notafax 2014/73). 
In het berechte geval hadden X en zijn echtgenote in 1999 met hun zoon een gebruiksovereenkomst met betrekking tot een woonhuis gesloten. Voor de schenking die in de gebruiksovereenkomst lag besloten, had de inspecteur aan X en zijn echtgenote in 2004 een aanslag schenkbelasting opgelegd. De Hoge Raad heeft deze aanslag in zijn arrest van 19 februari 2010, Notafax 2010/…

Verder lezen
Terug naar overzicht