Wat is de reikwijdte van art. 9 lid 4 WBR (III)? (2012.23.3006)


V X verkrijgt de juridische eigendom van een aantal onroerende zaken. Op deze onroerende zaken wordt ten behoeve van H BV een recht van erfpacht gevestigd. Omdat H BV tot hetzelfde concern behoort, valt deze vestiging voor de overdrachtsbelasting onder de interne reorganisatievrijstelling (art. 15.1.h WBR). H BV brengt de economische eigendom van het recht van erfpacht in in een commanditaire vennootschap. H BV is zelf beherend vennoot in deze CV, terwijl BV X voor 50% commanditaire vennoot is. In 2008…

Verder lezen
Terug naar overzicht