Wat is de reikwijdte van een conserverende aanslag? (2006.44.3387)


Niessen gaat in op de juridische haalbaarheid van het opleggen van ‘ conserverende aanslagen’ bij emigratie naar het buitenland. Conserverende aanslagen worden bijvoorbeeld opgelegd als een a.b.-houder emigreert of een emigrant in Nederland lijfrente- of pensioenpremies heeft afgetrokken. Bij emigratie wordt dan een belastbaar feit geconstateerd (‘ exitheffing’) waarvoor gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling kan worden verkregen.

Het HvJ EG heeft op 12 september 2006 uitgemaakt dat de conserverende aanslag die in 1997 werd opgelegd na emigratie van een a.b.-…

Verder lezen