Wat is de waarde van de eigen woning voor de heffing van overdrachtsbelasting?


Een 83-jarige moeder draagt de door haar bewoonde woning over aan haar kinderen. Op dezelfde dag wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij de woning huurt voor ƒ 1.650 per maand. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopprijs van ƒ 260.000. Dit is de waarde in bewoonde staat die ruim een jaar voor de overdracht is vastgesteld door een makelaar.

Volgens de inspecteur bedraagt de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting ƒ 380.000, zijnde de waarde in vrij opleverbare staat van ƒ 475…

Verder lezen