Wat is een gebruikelijk loon voor een notaris?


Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder werkzaamheden verricht voor zijn eigen BV wordt hij fiscaal geacht een 'gebruikelijk loon' te genieten (artikel 12a Wet LB). Als richtsnoer schrijft de wet voor dat het salaris minimaal gelijk is aan de WAZ-norm van ƒ 84.000 en het salaris van de bestbetaalde medewerker. De inspecteur kan het salaris hoger vaststellen; de bewijslast rust dan op hem. Omgekeerd kan de a.b.-houder aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon beneden de WAZ-norm ligt.

Bij de…

Verder lezen