Wat is ‘gevaar’ in de zin van artikel 37 Sr?


Bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht. Verdachte ontoerekeningsvatbaar. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Bespreking gevaarscriterium van artikel 37 Sr.

Feiten
Verdachte heeft in de periode november 2013 – juli 2014 vele dreigende e-mails verzonden aan een man, die hij ervan verdacht een moordenaar te zijn. Hij schreef onder meer dat het slachtoffer ‘niet aan zijn bloedwraak zou kunnen ontsnappen’ en dat hij hem zou gaan vermoorden, ‘al moet ik honderd jaar in de gevangenis zitten’. Verdachte is door de Rechtbank Amsterdam…

Verder lezen
Terug naar overzicht