Wat is het huwelijksgoederenregime van een statenloos echtpaar? (2011.03.2002)


Partijen zijn gehuwd in 1985 in een gebied dat destijds behoorde tot de toenmalige Sovjet-Unie. Hun beider nationaliteit is thans onbekend. De huwelijkspapieren zijn door oorlogshandelingen verdwenen, zodat de nationaliteit van partijen ten tijde van de huwelijkssluiting ook niet bekend is. Thans hebben partijen de vluchtelingenstatus en wonen zij al een aantal jaren in Nederland. Partijen willen van echt scheiden en twisten over de vraag welk huwelijksgoederenregime toepasselijk is.
Het toepasselijke conflictenrecht wordt beheerst door de regels van het arrest Hoge Raad 10 december 1976, NJ…

Verder lezen
Terug naar overzicht