Wat u moet weten over een volmacht (2014.46.3001)


In dit artikel gaat de auteur nader in op de (on)mogelijkheden om een bancaire of notariële volmacht te verstrekken. Om het verschil tussen volmacht en andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan te geven wordt het begrip volmacht met lastgeving en bewind vergeleken.

Het Burgerlijk Wetboek omschrijft volmacht als de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam handelingen te verrichten.

De wet onderscheidt twee hoofdvormen van volmacht, de algemene volmacht en de bijzondere volmacht. Het staat de volmachtgever vrij aan wie hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht