Wat zijn de gevolgen van het banksparen in de praktijk? (2008.22.3001)


De auteur gaat in op de per 1 januari 2008 bestaande mogelijkheid van het lijfrentesparen en het eigenwoningsparen. Eigenwoningsparen houdt in dat in plaats van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) een zogenoemde spaar- of beleggingsrekening eigen woning (SEW) wordt geopend. Voor het spaartegoed op de SEW gelden in beginsel dezelfde fiscale vrijstellingen als voor een KEW (zie ND 07.23.3532).
De auteur vergelijkt de diverse bancaire spaarproducten die thans worden aangeboden. Omdat een SEW in de praktijk vaak alleen wordt aangeboden in…

Verder lezen