Waterkwaliteit nu en in de toekomst


Nederland heeft in nieuwe ‘stroomgebiedbeheer-plannen’ voor de periode 2016-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit in veel wateren wel, maar niet voldoende. Om de KRW-doelen te halen is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs. Dit blijkt uit het eindrapport van de ex ante evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen, verzorgd door het PBL (…

Verder lezen
Terug naar overzicht