WBP 2009/112, College bescherming persoonsgegevens 03-05-2005, , z2004-1710

Inhoudsindicatie

Adviesverplichting, Bijzondere gegevens, Gezondheidsgegevens, Nood- zakelijkheidsvereiste, Persoonlijkheidsstoornis, Proportionaliteitsbeginsel, Subsidiariteitsbeginsel

Samenvatting

De noodzakelijkheid voor het verwerken van de classificatie ‘persoonlijkheidsstoornis’ zonder nadere omschrijving door het zorgkantoor is nog onvoldoende onderbouwd. Adviesverplichting indien de wetgeving betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens.

Uitspraak

(...)

Beoordeling

Uit het voorgaande volgt dat allereerst dient te worden bezien of voor het verwerken van de classificatie persoonlijkheidsstoornis zonder nadere omschrijving door het zorgkantoor een ontheffing gevonden kan worden in artikel 21 lid 1 onder f Wbp. Anders…

Verder lezen
Terug naar overzicht