WBP 2009/15, College bescherming persoonsgegevens 27-05-2005, , z2004-1152 (met annotatie van mr. J.M. Titulaer-Meddens)

Inhoudsindicatie

Bewerker, Bewerkersovereenkomst, Digidoor, Leerlinggegevens, Onderwijskundig rapport, School

Samenvatting

Onvoldoende rekening gehouden met Wbp bij verwerking leerlinggegevens in Digidoor. Basisscholen zijn verantwoordelijke in de zin van de Wbp, BMA treedt op als bewerker.

Uitspraak

(...)

Bij elke leerlingadministratie hoort een verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, Wbp. In de regel is dat het college van burgemeester en wethouders bij openbare scholen en een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, bij bijzondere scholen (hierna: scholen). Tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht